Chefsakuten – Att tänka tillsammans

ATT TÄNKA TILLSAMMANS GER BÄTTRE PROBLEMLÖSNING Jag har efter många år i branschen sett och upplevt ett behov hos chefer, av en utomstående samtalspartner. Jobbet som chef kan ofta vara ensamt och det är inte alltid man har ett bollplank i organisationen. Komplexa situationer och mindre lätta problem kan ibland behöva ventileras för att hitta…