Bra företagskultur kan föda enorm framgång

Företagskulturen är den sammanlagda insatsen som alla medarbetare förmedlar och levererar. Två frågeställningar som är extremt viktiga i sammanhanget är; Hur vet alla vem som gör vad, när och hur? Hur är medarbetares attityd i förhållande till deras faktiska förmåga att omsätta kunskap i mätbara resultat? Att synkronisera och öka medvetenheten kring dessa två frågeställningar…